Til kirke-, utdannings- og forskningsminister
Jon Lilletun

Den norske kirke er et trossamfunn med en lære og bekjennelse som prester og biskoper forplikter seg på ved sitt ordinasjonsløfte. Bibelen er grunnleggende og uforanderlig norm. Rosemarie Køhn og Siri Sunde har både i ord og handling gått inn for det stikk motsatte av hva Bibelen lærer. Og det i sentrale spørsmål som gjelder evig frelse eller evig fortapelse og hvor Bibelen ikke er til å misforstå. Dette kan kirken ikke leve med! I følge Grunnloven (bl.a. § 2, § 4, § 9 og § 16) påligger det Kongen å gripe inn, og vi forventer at Kongen gjør sin konstitusjonelle plikt i en slik krisesituasjon!

Vi ber derfor kirkestatsråd Lilletun å treffe tiltak for snarest å bringe Siri Sundes ansettelse i kapellanstilling til opphør. Videre ber vi kirkestatsråden innstille på at Rosemarie Køhn av regjeringen straks skal meddeles avskjed fra Hamar bispestol. Og at regjeringen skal innskjerpe overfor de andre biskopene at Bibelen alltid skal følges i lærespørsmål. Vi ber også regjeringen å vedta innstillingen.

Ivar Kristianslund,
formann i Kristent Samlingsparti

Følgende personer støtter dette oppropet fra Ivar Kristianslund:

Navn Postadresse .

 

1_________________________________________________________

2_________________________________________________________

3_________________________________________________________

4_________________________________________________________

5_________________________________________________________

6_________________________________________________________

7_________________________________________________________

8_________________________________________________________

9_________________________________________________________

10________________________________________________________

11________________________________________________________

12________________________________________________________

13________________________________________________________

14________________________________________________________

15________________________________________________________

 

Kjære medarbeider!

Hjertelig takk for at du vil være med på å skrive under og å få andre til å skrive under i en så viktig sak! Før du begynner å samle underskrifter kan du eventuelt ta kopier av denne listen for å få flere eksemplarer. (Det holder med å kopiere forsiden.)

Det er fint om du også kan sette andre i gang med å samle underskrifter. Du kan for eksempel ta kontakt med organisasjonsledere og lignende. Kanskje du også kan få noen til å gå sammen og bekoste en annonse i lokalavisen?

Hvis du trenger flere lister, kan du som nevnt enten ta kopi av fremsiden av dette arket før du samler underskrifter, eller du kan få tilsendt flere lister. For å få flere lister kan du henvende deg til:

Ivar Kristianslund
Ryenveien 33,
1719 Greåker.

Telefon 69147149

 

Ferdige lister (fulle eller delvis fulle av navn) returneres til samme adresse så snart som mulig, og senest innen 1. mai 1999. Listene vil bli levert samlet til statsråd Jon Lilletun når innsamlingen er avsluttet. La oss be om at Gud må være nådig i Jesus Kristus mot vårt land og folk!

Vennlig hilsen
Ivar Kristianslund